en de psychologie van hechting

Mieke de Boer-Sonnenschein

Schrijver en GZ-psycholoog,
gefascineerd door de psychologie van hechting.

Mieke de Boer-Sonnenschein

Schrijver en GZ-psycholoog,
gefascineerd door de psychologie van hechting.

De helft van mijn tijd werk ik als Gezondheidszorg psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut bij ELIAGG Uithoorn. Ik voer gesprekken met volwassenen die zijn vastgelopen in hun leven door angst, trauma’s, depressie, of overbelasting.


ELIAGG is een landelijk netwerk van christelijke vrijgevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en (kinder- en jeugd)psychiaters in de vorm van een coöperatieve vereniging. Ik leid, samen met anderen, nieuwe Gezondheidszorgpsychologen op. Ik ben supervisor voor de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie.

Na mijn studie klinische psychologie aan de VU, die ik in 2001 afrondde, deed ik promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht naar een interactieve meetmethode (ESM) om burnout in kaart te brengen. In 2007 promoveerde ik op dit onderwerp. Meer lezen over het onderzoek?

In die tijd was ik ook redacteur bij Psyche en Geloof, een wetenschappelijk tijdschrift op het snijvlak van christelijk geloof en psychologie. In 2011 was ik gasteindredacteur van een nummer geheel gewijd aan Gehechtheid aan God: Psyche & Geloof 22 nr. 4, december 2011.

De andere helft van de week zorg ik voor mijn kinderen, allemaal in de basisschoolleeftijd. En natuurlijk observeer ik hun hechtingsproces real-time, zoals een psycholoog-mama niet anders kan.

De tijd die overblijft (?) besteed ik aan mijn nieuwe hobby: schrijven. Ik maak mij in mijn dagelijks werk hard om de psychologie te laten werken voor mensen. Het moet helder zijn, begrijpelijk, toepasbaar in het dagelijks leven, geen stempels geven, geen afstand creëren, maar hoop, richting en verbinding. In mijn werk als psycholoog probeer ik mens en professional te zijn: dichtbij, menselijk, respectvol, richtinggevend en goed op de hoogte van het vak. Door dit verlangen, mijn ervaring in de praktijk en mijn grondige training in de wetenschap is dit boek ontstaan.

Mijn leukste bijnaam: verbindingsfundamentalist.

Ik ben getrouwd met Serge de Boer, trainer, coach, Verandersupporter en theoloog. We hebben drie kinderen en wonen in Amsterdam.

@miekedeboersonnenschein